בניין אדרת ראשל"צ

כולל בניין מסחר ומשרדים וחניונים בשטח כולל של כ 20,000 מ"ר